ARGEO-hanketta sivuava kansainvälinen tieteellinenjulkaisu ulkona

Uudessa ARGEO-hankkeen aihealuetta käsittelevässä artikkelissamme nivoimme yhteen draaman opetuksen keinoja, kriittistä ajattelua ja argumentaatiotaitoja. Tämä lienee ensimmäinen ko. asetelma ainakin toisen asteen opiskelijoiden ja yhteiskunnallisten ympäristöaiheiden kontekstissa. Kanssakirjoittajina artikkelissa olivat dosentti Eila Jeronen ja vanhempi yliopiston lehtori Sirpa Kärkkäinen Itä-Suomen yliopistosta.

Artikkelissa esiintyy mielenkiintoisia tuloksia, kuten mm.:

  • Klassinen draaman kaaren malli sopii mainiosti haastavien kriittistä ajattelua ja argumentaatiota vaativien kurssien rakenteeseen. Draaman kaari pitää sisällään useamman eri ”näytöksen”, jotka jäsensivät kurssin rakennetta. Tässä tapauksessa ne olivat alkukoukku, kasvu, kliimaksi ja loppu.
  • Erityisen mielenkiintoista oli se, että myös opiskelijoiden taitojen kehitys noudatti draaman kaaren mallia. Eli kehityksessä oli selvä alun innostus ja sen jälkeinen pieni notkahdus. Tämän jälkeen selvä kasvu, huippukohta ja lopun hiipumien.
  • Niin ikään mielenkiintoisena voi pitää sitä, että vaikka argumentaatiotaitojen kehitystä tapahtui opiskelijaryhmän kaikilla taitotasoilla, niin eniten kehityspotentiaalia oli heikoimmilla ja parhailla opiskelijoilla. Eli taitotasoltaan keskitason yläpuolella olevilla opiskelijoilla kehitys ei ollut yhtä selvää.

Artikkeli julkaistiin Open Access” -muodossa, Education Sciences -julkaisun teemanumerossa Geography Education Promoting Sustainability—Series 2  

https://www.mdpi.com/2227-7102/11/11/734

Hanke kiinnostaa myös ainejärjestöä

Tänään biologian ja maantieteen opettajien BMOL-ainejärjestön Natura-lehden toimittaja kävi tekemässä reportaasin Lempäälän lukiopilotista. Mukana oli oppilaitoksen rehtorin ja pilottikurssin opettajan lisäksi pari opiskelijaa, kertomassa mietteitään asiasta.

Tutkimustiedon jalkautustyön ja konkreettisen koulutyön kehityksen kannalta reportaasin kohderyhmä on nyt todella kohdallaan 😉

Lempäälän lukion opiskelijat työkalupakin kimpussa

Tänään ARGEO-hankkeessa oli ohjelmassa konkreettista kriittisen ajattelun ja argumentaation jalkautustyötä, kun Lempäälän lukion GE1- (maailma muutoksessa) ja Hi1- (ihminen ja ympäristö) yhteismoduulin opiskelijat saivat käyttöönsä hankkeessa luodun ”Hyvän argumentaation työkalupakin”.

Aluksi opiskelijat saivat kuitenkin itse listata taululle, mitä ajatuksia kriittinen ajattelu ja argumentaatio käsitteinä herätti. Muun muassa seuraavat asiat nousivat esille: Pohdintaa siitä mikä informaatio on oikein ja mikä väärin, analysoiminen, perustelu ja väittely”.

Vilkaisimme myös mitä Lukion opetussuunnitelmien perusteissa  aiheesta sanotaan. Tuloksena kriittisestä ajattelusta tms. kriittisestä tiedon käsittelystä saimme suoraan 156 sanahakutulosta ja argumentaatiosta 61 sanahakutulosta. Välillisesti ja muissa sanamuodoissa, kuten tiedon soveltamisessa, nämä asiat esiintyvät toki yhtenään aina yli oppiaine rajojen.

Hanasaaren webinaari ilmastoahdistuksesta

Tänään on ollut todella mielenkiintoista osallistua ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen Hanasaaren webinaarin ilmastoahdistuksesta ja muista aiheeseen liittyvistä tunteista. Alan tutkimuksesta puhuttiin ympäristöteologian dosentin Panu Pihkalan, psykologian dosentin Maria Ojalan ja retoriikan lehtorin Maria Wolrath-söderbegin kanssa.

Myös ARGEO-hankeen pohjalla toimivassa argumentaatiotutkimuksessa opiskelijoiden tunneilmauksiin kiinnitettiin huomiota. Webinaarissa tutkimuksista nousikin samoja havaintoja. Tärkein huomio ARGEO-hankkeen tutkimuksen tunneilmauksissa, on ollut ehkä se, kuinka nuoret kokevat usein olevansa yksin ympäristöaiheisiin liittyvien tunteidensa kanssa. Tyypillistä retoriikkaa on esimerkiksi ”minua harmitta, kun muut eivät ymmärrä”. Eli jos suuri osa ryhmästä kirjoittaa näin, niin rohkeaa ja avointa keskustelua asian tiimoilta tosiaan tarvitaan.

Lukion pilottijakso etenee (syysmuutton saattelemana)

Tänään lukiopilotti eteni siten, että hanke esiteltiin lopuillekin maantieteen ja historian yhteisopetusryhmille. Myös pilotissa syntyneet uudet tutkimusmateriaalit on saatu kerättyä. Perusteellisemmin tartumme käytännön tasolla toimeen työkalupakin ja harjoitusten kanssa syysloman jälkeen. Siitä kuulumisia lisää sitten.

PS. Eri ryhmien tapaamisen välissä perustin työpisteeni Virta-kampuksen kanslian käytävän oleskelutilaan, josta on upeat maisemat läheisellä järvelle ja aitiopaikka seurata lintujen syysmuuttoa (kuva alla). Ja kyllä, Lempäälään on Tampereen päärautatieasemalta n. 10 min junamatka ja näissä maisemissa ollaan. Kampuksen pihalta löytyy myös oma esteetön lintutorni.

Pilottijakso käyntiin

Tänään lähti viimein Lempäälän lukiossa suoritettava lukion pilottijakso ihan käytännön tasolla käyntiin, kun kävin tutkijana esiintymässä ja esittelemässä hanketta ensimmäiselle opiskelijaryhmälle. Seuraavien ryhmien kanssa otetaankin sitten jo työkalupakin sisältö oikeaan käyttöön ja pääsemme näin tarkastelemaan, miten se toimii käytännön tasolla.

Hyvän argumentaation työkalupakki

Kevään ja alkusyksyn aikana on rakennettu ARGEO-hankkeen pohjana toimivaan väitöstutkimukseen perustuvaa konkreettista apumenetelmää Hyvän argumentaation työkalupakkia. Tällä viikolla se huipentui, kun työhuoneeni muuttui alla olevan kuvan mukaiseksi kuvausstudioksi. Ideana oli selventää ehkä vaikeana ja jopa kankean teoreettisena koettua asiaa ”palikkamallilla” ja pientä ”pilkettä silmäkulmassa”. Työkalupakki sitä selventävine ”palikka”-videoineen löytyy omalta sivultaan.

Julkaisutoiminnasta

ARGEO-hankkeeseen liittyvvän tutkimuksen julkaisutoiminta on ollut koko kevään kirjoitusvaiheessa ja ensimmäiset artikkelit alkavat olla hyvällä mallilla. Kuten tiedämme, niin tieteellisten artikkelien julkaisuprosessi on tarkkaa, monitahoista ja aikaa vievää puuhaa, joten näistä jotain konkreettista ja julkistettavaa tietoa saamme tietää sitten joskus, kun julkaisurattaat on lonksutellut aikansa omia teitään.