Lempäälän lukion opiskelijat työkalupakin kimpussa

Tänään ARGEO-hankkeessa oli ohjelmassa konkreettista kriittisen ajattelun ja argumentaation jalkautustyötä, kun Lempäälän lukion GE1- (maailma muutoksessa) ja Hi1- (ihminen ja ympäristö) yhteismoduulin opiskelijat saivat käyttöönsä hankkeessa luodun ”Hyvän argumentaation työkalupakin”.

Aluksi opiskelijat saivat kuitenkin itse listata taululle, mitä ajatuksia kriittinen ajattelu ja argumentaatio käsitteinä herätti. Muun muassa seuraavat asiat nousivat esille: Pohdintaa siitä mikä informaatio on oikein ja mikä väärin, analysoiminen, perustelu ja väittely”.

Vilkaisimme myös mitä Lukion opetussuunnitelmien perusteissa  aiheesta sanotaan. Tuloksena kriittisestä ajattelusta tms. kriittisestä tiedon käsittelystä saimme suoraan 156 sanahakutulosta ja argumentaatiosta 61 sanahakutulosta. Välillisesti ja muissa sanamuodoissa, kuten tiedon soveltamisessa, nämä asiat esiintyvät toki yhtenään aina yli oppiaine rajojen.