Julkaisut

Hankkeeseen liittyvät artikkelit ja julkaisut:

Härmä, K. 2012. Ääniä kuilun partaalta. Terra 124 (2012) : 3, s. 209-212. Helsinki : Suomen maantieteellinen seura.

Härmä, K. 2021. Lukio-opiskelijoiden argumentaatiotaidot ­– kontekstina yhteiskunnalliset ympäristöaiheet maantieteen opetuksessa. University of Eastern Finland. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24197

Härmä, K. 2021. Ovatko lukiolaisten argumentaatiotaidot ympäristöaiheissa riittäviä? Sirene-verkkosivuston blogi-kirjoitus. https://www.sirene.fi/blog/ovatko-lukiolaisten-argumentaatiotaidot-ymparistoaiheissa-riittavia/

Härmä, K. 2021. Ovatko lukiolaisten argumentaatiotaidot ympäristöaiheissa riittäviä? Maj & Tor Nesslingin Säätiön blogikirjoitus. https://www.nessling.fi/apurahatutkijalta/ovatko-lukiolaisten-argumentaatiotaidot-ymparistoaiheissa-riittavia/

Härmä, K. 2021. Argumentaatiotaitojen harjoittaminen antaa eväitä tulevaisuuteen. Natura, 4/2021, s. 34—39. Biologian ja maantieteen opettajien liitto.

Härmä, K., Kärkkäinen, S. & Jeronen, E. 2021. The dramatic arc in the development of argumentation skills of upper secondary school students in geography education. Education Sciences, Special Issue ”Geography Education Promoting Sustainability—Series 2”. https://www.mdpi.com/2227-7102/11/11/734

Härmä, K. & Kärkkäinen, S. 2022. Lukio-opiskelijoiden argumentaatiotaidot yhteiskunnallisissa ympäristöaiheissa yli oppiainerajojen. Teoksessa Raili Hildén, Päivi Portaankorva-Koivisto ja Toni Mäkipää (toim.), Aineenopetus ja aiheenopetus. Ainedidaktinen symposiumi 12.2.2021. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 20. Helsinki, Finland: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura.

Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus:

Christenson, N., & Chang Rundgren, S. 2015. A Framework for Teachers’ Assessment of Socio-scientific Argumentation: An example using the GMO issue. Journal of Biological Education, 49(2), 204–212. https://doi.org/10.1080/00219266.2014.923486

Berne, B. 2014. Progression in Ethical Reasoning When Addressing Socio-scientific Issues in Biotechnology. International Journal of Science Education, 36(17), 2958–2977. https://doi.org/10.1080/09500693.2014.941957

Blassnig, S. 2019. Populism and Informal Fallacies: An Analysis of Right-Wing Populist Rhetoric in Election Campaigns. Argumentation, 33(1), pp. 107-136.

Bofferding, L., & Kloser, M. 2015. Middle and high school students’ conceptions of climate change mitigation and adaptation strategies. Environmental Education Research, 21(2), 275–294. https://doi.org/10.1080/13504622.2014.888401

Kallet, M. 2014. Think smarter : critical thinking to improve problem-solving and decision-making skills . Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Karpudewan, M. 2016. The role of green chemistry activities in fostering secondary school students’ understanding of acidbase concepts and argumentation skills. Chemistry Education Research and Practice, 17(4), pp. 893-901.

Keinonen, T. & Kärkkäinen, S. 2010. University students’ argumentation in science and environmental education. Problems of Education in the 21st century 22, 54-63.

Kinslow, A., Sadler, T., Nguyen, H. 2019. Socio-scientific reasoning and environmental literacy in a field-based ecology class. Environmental Education

Lombrozo, T. 2014. How Not To Teach Climate Change. NPR, cosmos & cultuere http://www.npr.org/blogs/13.7/2014/09/15/348629576/how-not-to-teach-climate-change 9.2.2015

Mcneill, K. 2010. Scientific discourse in three urban classrooms: The role of the teacher in engaging high school students in argumentation. Science Education, 94(2), pp. 203-229.

Mikkonen, I. 2010. “Olen sitä mieltä, että…” — Lukiolaisten yleisöosastotekstien rakenne ja argumentointi. Jyväskylän Yliopisto. Jyväskylä.

Murphy, P.K., & Jeffery G. 2018 Fostering high school students’ conceptual understanding and argumentation performance in science through Quality Talk discussions. Sci Ed. 2018;102:1239-1264 https://doi.org/10.1002/sce.21471

O’Neill, S., & Nicholson-Cole, S. 2009. ”Fear Won’t Do It” Promoting Positive Engagement With Climate Change Through Visual and Iconic Representations. Science Communication, 30(3), pp. 355-379. doi:10.1177/1075547008329201

Ruths D., & Preffer J.2014. Social sciences. Social media for large studies of behavior. Science (New York, N.Y.)Vol.346(6213)

Sadler, T. 2011. Socio-scientific issues in the classroom: Teaching, learning, and research. Springer Press. The Netherlands.

Salminen, T., Miika Marttunen, M., Laurinen, L. 2012. Argumentation in secondary school students’ structured and unstructured chat discussions. Journal Of Educational Computing Research, 47(2), pp. 175-208.

Salminen, T., & Miika Marttunen, M. 2018. Defending either a personal or an assigned standpoint: Role play in supporting secondary school students’ argumentation face to face and through chat. Journal of Argumentation in Context 5/7/2018, Vol.7(1),

Toulmin, S. 2015. Argumentit. Luonne ja käyttö. (alkup. The Uses of Argument, Ed 2). Eurooppalaisen filosofian seura ry / niin & näin. Tampere.

Värri, V.-M. 2018. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino.

Zorwick, L. W. 2016. Enhancing Civic Education through the Use of Assigned Advocacy, Argumentation, and Debate across the Curriculum. Communication Education, 65(4), pp. 434-444.

Åhlberg, M. 2006. Argumentaation ja rationaalisen suostuttelun analyysime­netelmä. Teoksessa T. Kaivola ja L. Rohweder (toim.) Korkeakouluopetus kestäväksi: opas YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikym­mentä varten. Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto: Yli­opistopaino, Helsinki.