Uusia yhteistyösuunnitelmia hankkeen tulevaisuuteen

Hanketta on suunniteltu jalkautustyön jälkeen jatkettavan tutkimusvaiheella, jossa jalkautustyössä kerätyistä tutkimusaineistoista tehdään uutta tutkimusta ja myös aineiston keruuta jatkettaisiin. Tämä mahdollistaa myös konkreettisten oppilaitosvierailujen jatkumisen ja näin myös siltä osin jalkautustyönkin jatkamisen. Oikeastaan sehän on tässä tapauksessa aineiston keruun edellytyskin. Tähän on mukaan lähdössä mukavasti uusia tahoja, mutta valitettavasti tässä vaiheessa ei voi julkaista vielä muuta, kuin että tältäkin osin näyttää hyvälle 😉

Lukiopilotti

ARGEO-hanke on kevään aikana tehnyt lukiopilotteihin liittyvää toteutusssuunnitelmaa Lempäälän lukion rehtorin ja maantieteen opettajan Erno Tossavaisen ja historian lehtorin Jarmo Lehtisen kanssa. Etäpalaverit vaihtui pitkästä aikaa aitoon tapaamiseen ja pääsin paikan päälle Lempäälään viilaamaan viimeisiä askelmerkkejä syksyn tulevaan pilottijaksoon. Tästä on hyvä jatkaa syksyllä konkreettisten käytännön juttujen parissa. Pilottisuunnitelmista voi lukea enemmän täältä.

ARGEO esillä SIRENE:n kevätseminaarissa

Ympäristöpedagogiikan tutkijaverkosto SIRENE piti tänään kevätseminaarinsa. Seminaari koostui viiden tuoreen väitöstutkimuksen esitelmästä, joista yksi oli ARGEO-hankkeen pohjalla toimiva väitöstutkimus. Esitysten jälkeen pidetiin keskustelupaneeli, jossa oli kerrankin kunnolla aikaa syventyä ajankohtaisten tutkimusten maailmaan.

Vaikka aiheet, kontekstit ja menetelmät olivat hyvin erilaisia, niin jotenkin tuntui että olimme kaikki täysin samassa veneessä, tai vähintään samoilla laineilla, luotsaamassa tulevaisuuden tärkeimpiä tekijöitä kestävämmän tulevaisuuden ääreen.

Ainedidaktinen symposiumi

Hanke oli esillä tänään Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran tutkimuspäivillä eli ainedidaktisessa symposiumissa, jonka teemana oli tänä vuonna aineenopetus ja aiheenopetus.

Mukana oli mielenkiintoisia vieraita kuten esimerkiksi professori Niklas Gericke Karlstadin yliopistosta Ruotsista, joka esitelmöi aiheesta How to teach sustainability in a subject based curriculum? Tässä oli havaittavissa paljon yhtymäkohtia myös tähän hankkeeseen. Myös Tiina Pusa Aalto yliopistosta piti oman todella syväluotaavan ja puhuttelevan esitelmän Aineeton ilmiö – aiheellinen kysymys  koko pedagogiikan ja didaktiikan yhteiskunnallisen roolin merkityksellisyydestä, jonka pohdintaa tulisi pitää aina mukana niin käytännön opetustyössä kuin tutkimuksessakin.

AGREO-hanke esiintyi Helsingin yliopiston professori Sirpa Tanin isännöimässä maantieteen ja ympäristökasvatuksen ryhmässä. Aihe sai hyvin huomiota ja ehdimme myös keskustella aiheista hieman.

SIRENE:n blogi-kirjoitus

SIRENE-verkosto pyysi hankkeen toiminnan taustalla olevaa väitöstutkimusta käsittelevän blogitekstin sivuillensa ja tässähän oli hyvä paikka mainita jo myös tästä uudesta aloittavasta hanketyöstä. SIRENE on hieno monialainen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tutkijaverkosto, jonka tavoitteena on lisätä tutkijoiden yhteistyötä sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Blogiteksti on luettavissa tästä

Hankkeen ensiaskeleet kiinnostavat

Virallisesti hanketoiminta aloittaa maaliskuussa, mutta jo nyt hanke ja sen pohjalla toimivan väitöskirjatutkimuksen julkaisu on ehtinyt herättää mukavasti mielenkiintoa ja yhteistyötiedustelujakin on tullut useammasta suunnasta.

Hankkeen alkutaival saattaakin näyttäytyä ulospäin hieman laahaavalta, koska hankkeen toiminnallinen jakso sijoittuu vasta ensi syksyyn. Kevään aikana tullaan tekemään paljon erilaista käytännön toteutuksen suunnittelua ja tähtäimessä on, että syksyllä suoritettavilla kolmen lukioryhmän pilottijaksoilla ja yliopiston ympäristöpedagogiikan opintojaksoilla on kaikki askelmerkit mahdollisimman valmiina. Lisäksi hankkeen pohjalla toimivaan tutkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa aloitellaan heti ja kirjoitusvaihe sijoittuu vahvemmin keväälle, koska syksyllä on sitten kädet täynnä em. käytännön työtä ja uuden tutkimusmateriaalin hankkimista.

Kirjoitellaan saavutuksista ja yhteistyökuvioista kuitenkin enemmän sitä mukaan, kun asiat etenee – ja kunhan saadaan hanke ensin käyntiin 😉

-Kimmo