ARGEO-hanketta sivuava kansainvälinen tieteellinenjulkaisu ulkona

Uudessa ARGEO-hankkeen aihealuetta käsittelevässä artikkelissamme nivoimme yhteen draaman opetuksen keinoja, kriittistä ajattelua ja argumentaatiotaitoja. Tämä lienee ensimmäinen ko. asetelma ainakin toisen asteen opiskelijoiden ja yhteiskunnallisten ympäristöaiheiden kontekstissa. Kanssakirjoittajina artikkelissa olivat dosentti Eila Jeronen ja vanhempi yliopiston lehtori Sirpa Kärkkäinen Itä-Suomen yliopistosta.

Artikkelissa esiintyy mielenkiintoisia tuloksia, kuten mm.:

  • Klassinen draaman kaaren malli sopii mainiosti haastavien kriittistä ajattelua ja argumentaatiota vaativien kurssien rakenteeseen. Draaman kaari pitää sisällään useamman eri ”näytöksen”, jotka jäsensivät kurssin rakennetta. Tässä tapauksessa ne olivat alkukoukku, kasvu, kliimaksi ja loppu.
  • Erityisen mielenkiintoista oli se, että myös opiskelijoiden taitojen kehitys noudatti draaman kaaren mallia. Eli kehityksessä oli selvä alun innostus ja sen jälkeinen pieni notkahdus. Tämän jälkeen selvä kasvu, huippukohta ja lopun hiipumien.
  • Niin ikään mielenkiintoisena voi pitää sitä, että vaikka argumentaatiotaitojen kehitystä tapahtui opiskelijaryhmän kaikilla taitotasoilla, niin eniten kehityspotentiaalia oli heikoimmilla ja parhailla opiskelijoilla. Eli taitotasoltaan keskitason yläpuolella olevilla opiskelijoilla kehitys ei ollut yhtä selvää.

Artikkeli julkaistiin Open Access” -muodossa, Education Sciences -julkaisun teemanumerossa Geography Education Promoting Sustainability—Series 2  

https://www.mdpi.com/2227-7102/11/11/734