Hanasaaren webinaari ilmastoahdistuksesta

Tänään on ollut todella mielenkiintoista osallistua ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen Hanasaaren webinaarin ilmastoahdistuksesta ja muista aiheeseen liittyvistä tunteista. Alan tutkimuksesta puhuttiin ympäristöteologian dosentin Panu Pihkalan, psykologian dosentin Maria Ojalan ja retoriikan lehtorin Maria Wolrath-söderbegin kanssa.

Myös ARGEO-hankeen pohjalla toimivassa argumentaatiotutkimuksessa opiskelijoiden tunneilmauksiin kiinnitettiin huomiota. Webinaarissa tutkimuksista nousikin samoja havaintoja. Tärkein huomio ARGEO-hankkeen tutkimuksen tunneilmauksissa, on ollut ehkä se, kuinka nuoret kokevat usein olevansa yksin ympäristöaiheisiin liittyvien tunteidensa kanssa. Tyypillistä retoriikkaa on esimerkiksi ”minua harmitta, kun muut eivät ymmärrä”. Eli jos suuri osa ryhmästä kirjoittaa näin, niin rohkeaa ja avointa keskustelua asian tiimoilta tosiaan tarvitaan.