Uusia yhteistyösuunnitelmia hankkeen tulevaisuuteen

Hanketta on suunniteltu jalkautustyön jälkeen jatkettavan tutkimusvaiheella, jossa jalkautustyössä kerätyistä tutkimusaineistoista tehdään uutta tutkimusta ja myös aineiston keruuta jatkettaisiin. Tämä mahdollistaa myös konkreettisten oppilaitosvierailujen jatkumisen ja näin myös siltä osin jalkautustyönkin jatkamisen. Oikeastaan sehän on tässä tapauksessa aineiston keruun edellytyskin. Tähän on mukaan lähdössä mukavasti uusia tahoja, mutta valitettavasti tässä vaiheessa ei voi julkaista vielä muuta, kuin että tältäkin osin näyttää hyvälle 😉